PORT Magazine

Photographer: Jegor Zaika
Stylist: Elissey Kostsov