Incity Spring/Summer 2013

Photographer:  Alexey Kolpakov
Stylist: Ekaterina Fedorova