Pantene Pro-V

Photographer: Fernando Milani
Stylist: Alexandra Fedorova