InCity Spring-Summer'12

Photographer: Alexey Kolpakov
Stylist: Ekaterina Fedorova