PORT Magazine

Photographer: Lev Efimov
Stylist: Elissey Kostsov