L'Officiel

Photographer: Dmitry Pirozhnikov
Stylist: Svetlana Tanakina