Svetlana Hodchenkova / InStyle

Photographer: Alexey Kolpakov
Stylist: Natalia Belozerova